Bolesti kyčle

Kyčelní kloub je nejzatěžovanějším kloubem v těle. Je to kulovitý kloub, který se uplatňuje téměř při každém pohybu. Kloub tvoří pánevní jamka (acetabulum) a hlavice kosti stehenní. Plochu jamky formuje kostěná část tvořená spojením kosti pánevní (os illium), kosti sedací (os ischium) a kosti stydké (os pubis). Na okraj kostěné části nasedá chrupavčité labrum. Dno jamky kyčelního kloubu má tukový polštář, který absorbuje nárazy.

Kyčelní kloub je staticky stabilizován silným kloubním pouzdrem a dynamicky svalovým pláštěm. Důležitými svaly při stání a pohybu jsou zejména hýžďové (gluteální) svaly, iliopsoas (flexor kyčle) a svaly zadní strany stehna (hamstringy).

Zvýšené napětí kolem kloubních svalů namáhá kloub. Při větší bederní lordóze dochází ke zvýšenému zatížení kyčelního kloubu. Dále také u lidí s větší hmotností těla nebo u osob zvedající těžká břemena.

Příčinou bolestí může být postižení funkce nebo struktury kloubu. Vlivem chybného držení těla, špatného pohybového stereotypu čí přetěžováním kyčle. Dalšími příčinami je artróza, osteoporóza , osteoporóza (řídnutí kosti), revmatoidní artritida, úrazy, zlomeniny, infekce, lymeská borelióza, ale také již tak mnohokrát zmiňovaná psychosomatika (stres, pracovní, partnerské, či rodinné problémy) hraje roli v příčinách bolestí kyčle.

Může se však také jednat o přenesenou bolest ze vzdálenějších segmentů dolních končetin či pánve. Bolest kyčlí může způsobovat kořenové dráždění míšních nervů z bederní páteře.

Příznaky bolestí kyčle mohou být omezený rozsah pohybu, změna stereotypu chůze, zvýšené napětí kolem kloubních svalů, otok, zarudnutí nebo projekce bolesti do třísla, stehna, hýždě či do celé dolní končetiny. Bolesti kloubu mohou být případně i v klidu.

Léčba:

Léčba bolestí kyčelního kloubu se odvíjí od diferenciální diagnostiky. Vycházíme z RTG vyšetření a podrobného kineziologického rozboru

Fyzioterapie se skládá především z pohybové léčby a kombinací některé z fyzikálních terapií. 

Psychosomatická příčina se řeší mezioborovou spoluprácí, na které se podílejí ortopedi, rehabilitační lékaři, fyzioterapeuti, psychologové a obory vnitřní medicíny.

U bolestí kyčle zbůsobené entezopatií) přetížením úponů kolem kloubních svalů) doporučujeme aplikaci rázové vlny. Již mnoho našim klientům dopomohlo k bezbolestnému stavu pouze 3 aplikace rázové vlny.