DNS - dynamická neuromuskulární stabilizace

Koncept dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) je světově proslavená rehabilitační metoda prof. Pavla Koláře, která je založena na vývojové kineziologii. Využíváme pozice a pohyby, které můžeme vidět u dětí během prvního roku života. Metodou DNS tedy prakticky brzy po příchodu na svět prošel prakticky každý z nás. Během života, ať už při práci či sportu nebo pouze třeba ze spěchu, se naučil jiný stereotyp provádění určitých pohybů a jejich opakováním se začalo dít vše automaticky a často chybně. Dochází tak k decentraci kloubů, nesprávnému zapojení svalů do pohybového řetězce a vzniku následných potíží.

Prostřednictvím technik DNS ovlivňujeme funkci svalu v jeho posturálně lokomoční funkci. Při běžném způsobu posilování svalů se vychází hlavně z anatomické funkce. Posilovací cvičení jsou odvozena ze začátku a úponu svalu. Na tomto principu je sestrojena i většina posilovacích strojů používaných v posilovnách. Pro rozvoj síly svalu však nelze vycházet pouze z jeho začátku a úponu, ale i z jeho začlenění do biomechanických řetězců. Ty však nelze odvozovat pouze z anatomických souvislostí, ale také z řídících procesů CNS (centrálních programů). Pokud cvičíme kupříkladu prsní svaly, jsou vždy aktivovány i svaly, které stabilizují jejich úpony (svaly zádové, bránice, břišní svaly atd.). Tato funkce je automatická a u většiny lidí velmi omezeně ovládaná volním způsobem, nemluvě o hlubokých svalech, které jsou pro posturální (stabilizační, zpevňovací) funkci obzvlášť důležité. DNS metoda je určena všem lidem s obtížemi pohybového aparátu i vrcholovým sportovcům. Při cvičení se dodržuje určitá posloupnost a zásady.  Podmínkou úspěšné terapie je vědomá spolupráce klienta.


Dále by Vás mohlo zajímat:

  • DNS - dynamická neuromuskulární stabilizace

    Koncept dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) je světově proslavená rehabilitační metoda prof. Pavla Koláře, která je založena na vývojové kineziologii. Využíváme pozice a pohyby, které můžeme…